แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ ประจำปี 2560

กันยายน 29, 2560 12:22 am โดย sakonguide.com
0
302

เทศบาลนครสกลนคร นำโดยนายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสกลนคร คณะผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ ประจำปี 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครสกลนคร

 


แสดงความคิดเห็น