น้ำท่วมครั้งใหญ่ ที่จังหวัดสกลนคร ในรอบ 43 ปี

น้ำท่วมครั้งใหญ่ ที่จังหวัดสกลนคร ในรอบ 43 ปี นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร ก่อให้เกิดความเสียหายวงกว้าง เพราะชาวสกลนครไม่เคยประสบกับน้ำท่วมแบบนี้มาก่อน

Copyright © 2017. All rights reserved.