News » น้ำท่วมครั้งใหญ่ ที่จังหวัดสกลนคร ในรอบ 43 ปี

น้ำท่วมครั้งใหญ่ ที่จังหวัดสกลนคร ในรอบ 43 ปี

29 กรกฎาคม 2560
263   0

น้ำท่วมครั้งใหญ่ ที่จังหวัดสกลนคร ในรอบ 43 ปี นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร ก่อให้เกิดความเสียหายวงกว้าง เพราะชาวสกลนครไม่เคยประสบกับน้ำท่วมแบบนี้มาก่อน

© Copyright 2018 eDiT By : itepsakon