ขอเชิญเที่ยวงานภูไทโลก เมืองเว้

มกราคม 15, 2561 6:49 am โดย sakonguide.com
0
233

เมืองเรณูนคร เดิมชื่อว่า “เมืองเว” เป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทที่เคลื่อนย้ายข้ามฝั่งโขง เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนครั้งแรกในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนใหญ่จะเป็นชาวผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองวัง ประเทศลาว

Tags: ,


แสดงความคิดเห็น