การแต่งตั้งกายในช่วงพระราชทานเพลิงพระศพฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 60 เป็นต้นไป

การแต่งตั้งกายในช่วงพระราชทานเพลิงพระศพฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 60 เป็นต้นไป

 

 

Copyright © 2017. All rights reserved.